PENGENALAN ASAS AKADEMIK SAINS KESIHATAN DI MESIR

Materiel-medical-discount

Jumlah Universiti Kuliah Perubatan, Pergigian dan Farmasi

Terdapat 7 buah universiti di Mesir yang mana terdapat pelajar Malaysia yang menuntut dalam jurusan perubatan iaitu Universiti al-Azhar, Universiti Kaherah, Universiti Ain Shams, Universiti Iskandariah, Universiti Mansurah, Universiti Tanta, dan Universiti Zaqazig.

Manakala terdapat 5 universiti di Mesir yang menempatkan pelajar Malaysia dalam bidang pergigian iaitu Universiti al-Azhar, Universiti Tanta, Universiti Mansurah, Universiti Iskandariah dan Universiti Assiut.

Pelajar Malaysia yang menuntut dalam jurusan farmasi hanyalah di Universiti Zagazig (mempunyai 10 semester), Universiti Mansurah (mempunyai 8 semester) dan Universiti Iskandariah.

Tempoh Pengajian

Secara umumnya, tempoh pengajian bagi jurusan perubatan adalah selama 6 tahun setengah (6 tahun bagi Universiti Iskandariah), 5 tahun bagi jurusan pergigian termasuk tahun persediaan dan 5 tahun bagi jurusan farmasi.

Sistem Akademik

Majoriti universiti di Mesir masih mengamalkan sistem konvensional dalam sistem pembelajaran berbanding fakulti-fakulti perubatan di negara lain sekarang yang kebanyakannya telah bertukar kepada sistem integrasi.

Sistem konvensional menekankan aspek teori terlebih dahulu sebelum menumpukan kepada aspek klinikal. Antara universiti yang menggunakan sistem konvensional adalah Universiti Kaherah, Universiti Ain Shams, Universiti al-Azhar, Universiti Tanta, Universiti Zaqazig dan Universiti Mansurah (konvensional). Manakala universiti yang menggunakan sistem integrasi hanyalah Universiti Iskandariah dan Universiti Mansurah (Manchester programme).

Pada tahun 2006, perjanjian MoU (Memorandum of Understanding) telah temeterai antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Mesir yang mana hasil daripada perjanjian tersebut telah mewujudkan 2 kursus utama di Mesir iaitu kursus MoU dan kursus biasa (G2G).

Kursus MoU merupakan kelas istimewa (special course) khas yang memisahkan kumpulan pelajar Malaysia daripada pelajar tempatan dan bahasa pengantara yang digunakan adalah Bahasa Inggeris. Manaakala kursus biasa (G2G) pula ialah kelas yang mana pelajar Malaysia berada dalam kelas yang sama dengan pelajar tempatan dan bahasa pengantara dalam sesi pengajaran adalah dalam Bahasa Arab. Setakat ini bilangan pelajar Malaysia yang menyertai kursus biasa adalah terlalu sedikit selepas wujudnya kursus MoU.

Ijazah

Lulusan Mesir yang berjaya menamatkan pengajian dalam bidang perubatan akan mendapat MB BCh, berbanding dengan universiti di Malaysia yang mana ada yang tamat dengan MB BS dan MD. Walau bagaimanapun, semua jenis ijazah tersebut adalah setara.

Lulusan Mesir yang menamatkan pengajian dalam bidang pergigian pula akan mendapat BDS (Bachelor of Dental Surgery) manakala lulusan bidang farmasi akan mendapat ijazah Bachelor of Pharmaceutical Science (Clinical Pharmacy).

Matapelajaran

1. Sistem Konvensional

Bagi yang mengikuti sistem konvensional, 3 tahun pertama pengajian merangkumi subjek teori dan asas dalam perubatan iaitu:

Tahun 1 & 2         : Physiology, Anatomy, Biochemistry dan Histology

Tahun 3                  : Pathology, Pharmacology, Parasitology dan Microbiology

Manakala 3 tahun terakhir berikutnya merangkumi aspek klinikal iaitu:

Tahun 4                  : Ear Nose & Throat, Ophthalmology, Forensic and Toxicology dan Community
Medicine

Tahun 5                  : Internal Medicine dan Paedietrics

Tahun 6                  : Obstetric and Gynecology dan Surgery

Subjek tahun klinikal bagi sistem konvensional mungkin berubah susunan bagi setiap tahun mengikut universiti.

2. Sistem Integrasi

Bagi yang megikuti sistem integrasi pula, sistemnya berbeza mengikut universiti. Secara umumnya teknik pengajaran adalah mengikut semester, iaitu sebanyal 12 semester sepanjang tempoh pengajian.

Universiti Iskandariah sebagai contoh, tempoh pengajian dibahagikan kepada fasa 1 iaitu 6 semester pertama (preclerkship) dan fasa 2 iaitu 6 semester seterusnya (clerkship).

Semester I           : Introduction to Medical Studies, Nutrition and Metabolism, Introduction to Medical
Sciences

Semester II          : Concept of Health and Disease, Muskuloskeletal System, Blood, Lymph, and
Immune System, Professional development I

Semester III        : Infection and Immunity , Nervous System and Special Sense, Professional
development II

Semester IV        : Concepts of Health and Disease, Cardiovascular system, Respiratory system,
Professional development III

Semester V          : Endocrine system, Reproductive System, Urinary System, Professional
development

Semester VI        : Gastrointestinal system, Pathobiology of selected systems, Health Care
Environment & Management, Professional development

Semester VII       : Internal Medicine, Surgery

Semester VIII     : Obstetrics and Gynecology, Orthopedics, Tropical Medicine

Semester IX        : Neurology and Psychiatry

Semester X          : Basic ENT, Ophthalmology, Urosurgery, Dermatology

Semester XI        : Emergency Medicine and Critical care, Family Medicine, Forensic and Toxicology

Semester XII       : Surgery, Medicine

3. Program Mansoura-Manchester:

Sebuah program Problem Based Learning (PBL) yang mengintegrasikan antara subjek pre-klinikal dan klinikal. Program ini mengambil dasar student-centered, iaitu lebih bergantung kepada mahasiswa untuk belajar dan mencari bahan melalui sumber-sumber luar selain daripada pensyarah dan tutor seperti internet, perpustakaan dan lain-lain. Cara ini memerlukan mahasiswa untuk menjadi proaktif dan menjadi lebih mudah lagi jika mempunyai computer riba sendiri.

Subjek mengikut semester:

Semester I           : Foundation

Semester II          : Life Cycle

Semester III        : Cardio-Respiratory Fitness

Semester IV        : Abilities and Disabilities

Semester V          : Nutrition and Metabolism

Semester VI        : Tropical and Community Medicine

Semester VII       : Heart, Lungs and Blood

Semester VIII     : Nutrition, Metabolism and Secretion

Semester IX        : Mind and Movements

Semester X          : Families and Children

Semester XI dan XII         : 12-week rotation at each of Cancer studies and Imaging, Special Senses, Accident and Emergency, and an Elective Block.

Subjek Kuliah Pergigian Mansoura

Year Subjek
·       1st year Ø  Oral morphologyØ  AnatomyØ  ChemistryØ  Mathematics

Ø  Physic

Ø  English

Ø  General histology

·       2nd year Ø  MorphologyØ  Oral histologyØ  BiomaterialØ  Anatomy

Ø  Physiology

Ø  Biochemistry

Ø  General histology

·       3rd year Ø  OperativeØ  CrownØ  ProsthesisØ  Human right

Ø  Pharmacology

Ø  General pathology

Ø  Microbiology

·       4th year Ø  OperativeØ  CrownØ  ProsthesisØ  Orthodontic

Ø  Paediatric

Ø  Internal medicine

Ø  General surgery

Ø  Oral pathology

Ø  Endodontic

Ø  Public health

Ø  Oral surgery

Ø  X ray and diagnose

Ø

·       5th year Ø  OperativeØ  CrownØ  ProsthesisØ  Endodontic

Ø  Orthodontics

Ø  Oral surgery

Ø  Paediatric

Ø  Oral medicine

Ø  Public health

Ø  Periodontics

Subjek Kuliah Pergigian Universiti Iskandariah

Fall 1 ü  Languageü  Study skill and report writingü  Introduction to dentistry and dental terminologyü  Animal physiology

ü  Organic and inorganic chemistry

ü  Physics

ü  Dental anatomy 1

Spring 1 ü  General human anatomyü  Physiologyü  Biochemistry and molecular biologyü  General histology 1 and genetics

ü  Dental anatomy 2

ü  Egyption culture

Fall 2 ü  Anatomy of head and neckü  General histology 2ü  Dental biomaterials 1ü  Oral microbiology and immunology 1

ü  Oral histology 1

ü  General pathology

ü  Human right

Spring 2 ü  Oral microbiology and immunology 2ü  Oral histology 2ü  Systemic pathologyü  Pharmacology

ü  Operative dentistry 1

ü  Removable prosthodontics 1

ü  Biostatistics and evidence based dentistry

ü  Presentation skills

Fall 3 ü  Dental biomaterials 2ü  Operative dentistry 2ü  Removable prosthodontics 2ü  Oral and maxillofacial pathology 1

ü  Epidemiology and prevention of oral disease

ü  Practice professionalism and ethics

ü  Dental radiology

ü  Behavior management

Spring 3 ü  General medicine ,ENT and dermatologyü  General surgery and ophthalmologyü  Operative dentistry clinical 1ü  Removable prosthodontics clinic 2

ü  Endodontics 1

ü  Fixed prosthodontics 1

ü  Orthodontics 1

ü  Oral and maxillofacial pathology 2

ü  Hospital dentistry

Fall 4 ü  Oral diagnosis and treatment planningü  Pain controlü  Operative dentistry clinic 2ü  Removable prosthondontics clinic 2

ü  Clinical fixed prosthodontics 1

ü  Clinical endodontics 1

ü  Orthodontics 2

ü  Pediatrics dentistry

ü  Basics of periodontology

ü  Dental application of tissue engineering

Spring 4 ü  Esthetic dentistryü  Removable prosthodontics clinic 3ü  Clinical fixed prosthodontics 2ü  Clinical endodontics 2

ü  Oral medicine clinic

ü  Pediatric dentistry clinic

ü  Periodontology clinic 1

ü  Oral and maxillofacial surgery child

ü  Atraumatic restorative dentistry

Fall 5 ü  Comprehensive dental care clinic and interdisciplinary dental seminar 1ü  Pediatric dentistry comprehensive care clinic and case present seminar 1ü  Orthodontic clinic seminarü  Periodontology clinic 2

ü  Field program 1

ü  Occlusion and forensic odontology

ü  Oral and maxillofacial surgery clinic 2

Spring 5 ü  Introduction to dental implantationü  Comprehensive dental care clinic and case presentation semina rü  Pediatric dentistry comprehensive care clinic and case presentation seminar 2ü  Field program 2

ü  Oral and maxillofacial surgery clinic 3

ü  Dentopharmaceutics and nutrition

ü  Maxillofacial prosthesis

 *terdapat perubahan pada susunan dan bilangan subjek mengikut universiti

Subjek Farmasi

Semester Subjek
·      Sem 1 Ø  physical inorganic chemistryØ  pharmaceutical organic chemistry-1Ø  biophysicsØ  botany and medicinal plants

Ø  cell biology

Ø  mathematics and statistics

Ø  English language

·      Sem 2 Ø  pharmaceutical organic chemistry -2Ø  pharmaceutical analytical chemistry -1Ø  pharmacognosy -1Ø  histology

Ø  physical pharmacy

Ø  pharmacy orientation

Ø  human right

·      Sem 3 Ø  pharmaceutical organic chemistry -3Ø  pharmaceutical analytic chemistry -2Ø  pharmacognosy -1Ø  anatomy

Ø  medical terminology

Ø  psychology

·      sem 4 Ø  biochemistry -1Ø  phytochemistry-1Ø  instrumental analysisØ  general microbiology and immunology

Ø  parasitology

Ø  pharmaceutical dosage form -1

Ø  pharmacy legislation

·      sem 5  Ø  clinical microbiologyØ  pharmaceutical dosage form -2Ø  biochemistry 2

Ø  phytochemistry -2

Ø  pathophysiology

Ø  pharmacy administration

Ø  pharmacology -1

·      Sem 6  Ø  pharmaceutical technologyØ  community pharmacy practiceØ  biopharmaceutics and pharmacokinetics

Ø  quality control of herbal drugs

Ø  pathology

Ø  traumas and first aid

Ø  pharmacology -2

·      Sem 7 Ø  medicinal chemistry- 1Ø  radiopharmaceuticalØ  clinical pharmacy-1Ø  hospital pharmacy

Ø  controlled drug delivery system

Ø  public health and preventive medicine

Ø  pharmaceutical biotechnology

Ø  pharmaceutical microbiology

·      Sem 8 Ø  medicinal chemistry -2Ø  clinical pharmacy-2Ø  pytotherapyØ  pharmaceutical analysis and quality control

Ø  clinical biochemistry

Ø  drug marketing

Ø  drug interaction

·      Sem 9 Ø  toxicology and forensicØ  therapeuticsØ  clinical pharmacokineticsØ  oncology

Ø  clinical nutrition

Ø  clinical pharmacology

Ø  sociology

·      Sem 10 Ø  therapeutics-2Ø  treatment of dermatology and reproductive diseaseØ  treatment of peadiatrics diseaseØ  treatment of cardiovascular disease

Ø  gastroenterology

Ø  treatment of respiratory system disease

Ø  drug information

*terdapat perubahan dari sudut susunan dan bilangan subjek mengikut universiti

Laman Web Universiti

Berkenaan maklumat tentang setiap universiti, boleh layari laman web berikut bagi kursus perubatan:

Universiti Kaherah          : http://www.medicine.cu.edu.eg/beta/

Universiti Ain Shams      : http://med.shams.edu.eg/

Universiti al-Azhar Banat : http://www.fmgazhar.edu.eg/

Universiti al-Azhar Banin : http://www.medicineazhar.edu.eg/

Universiti Iskandariah  : http://au.alexu.edu.eg/English/Pages/default.aspx

Universiti Mansurah      : http://www.mans.edu.eg/facmed/english/

Universiti Mansurah (Manchester program)       : http://manchester.mans.edu.eg/english/

Universiti Tanta                                   : http://www.tanta.edu.eg/en/Tanta/med-en/tmindex.html

Universiti Zagazig             : http://www.medicine.zu.edu.eg/

Layari laman web berikut untuk kursus pergigian:

Universiti Mansurah      : http://dentfac.mans.edu.eg/

Universiti Tanta                                   : http://www.tanta.edu.eg/en/Tanta/Dentistry/index.html

Universiti Assiut                : http://www.aun.edu.eg/faculty_dentistry/

Universiti al-Azhar Banat : http://www.azhar.edu.eg/gfac/dent_girls/index.htm

Universiti al-Azhar Banin : http://www.azhar.edu.eg/bfac/dent/index.htm

Universiti Iskandariah  : http://au.alexu.edu.eg/English/Pages/default.aspx

Layari laman web berikut untuk kursus farmasi:

Universiti Zagazig             : http://www.pharmacy.zu.edu.eg/

Universiti Mansurah      : http://pharfac.mans.edu.eg/index.php?lang=en

 

“Kita Keluarga PERUBATAN”

“Ilmuwan Berbakti, Teguh Sehati”

“at-Taqwa, as –Syifa’, ar-Rahmah”