ANGGARAN PERBELANJAAN DI MESIR

(HARIAN & UNIVERSITI)

  1. KAHERAH/CAIRO

Anggaran kos hidup seharian:

Perkara LE RM
Makanan (jika beli) 5-15 1.25-3.75
Tambang ke kuliah :

–          Metro

–          Bas

–          Teksi

–          Tremco

2

1.5-3

5-10

1.5

0.5

0.375-0.75

1.25-2.5

0.375

 

Anggaran kos hidup bulanan:

Perkara LE RM
Sewa rumah 300-450 75-112.5
Makanan 150 37.5
Bil (air+elektrik+gas) 100 25
Internet:

–          Mobile Data

–          WI-FI

–          Broadband

 

25-50

27.50

50-100

 

5.75 -6.25

6.875

12.5-25

 

Anggaran kos hidup tahunan:

Perkara USD/LE RM
Yuran Pengajian 8000USD 32490
Buku kuliah 500-1000LE 125-250
Tiket balik Malaysia 4000++LE 1000++
Pengangkutan ke airport:

–          Tramco

–          Kereta sewa

 

 

100-150 LE

70-100 LE

 

 

25-37.5

17.5-25

 

 

 

  1. AL-AZHAR

Anggaran kos hidup seharian:

Perkara LE RM
Makanan 150 37.5
Tambang ke kuliah:

–          Bas

–          Tramco

–          Teksi

 

2

2

20

 

0.50

0.50

5

 

Anggaran kos hidup bulanan:

Perkara LE RM
Sewa rumah 250-350 62.5-87.5
Makanan 150 37.5
Bil (air+elektrik+gas) 100 25
Internet:

–          Mobile Data

–          WI-FI

–          Broadband

 

25-50

27.50

50-100

 

5.75 -6.25

6.875

12.5-25

 

Anggaran kos hidup tahunan:

Perkara USD/LE RM
Yuran Pengajian

–          MOU

–          Pre – Dental

8000USD

2000 USD

32490

8122

Buku kuliah 500-2000LE 125-500
Tiket balik Malaysia 4000++LE 1000++
Pengangkutan ke airport:

–          Tramco

–          Kereta sewa

–          Teksi

 

 

200 LE

150 LE

80 LE

 

 

50

37.5

20

 

 

 

3. AIN SHAMS

Anggaran kos hidup seharian:

Perkara LE RM
Makanan 25 6.25
Tambang ke kuliah:

–          Tramco

–          Teksi

 

1

5-10

 

0.25

1.25-2.5

 

Anggaran kos hidup bulanan:

Perkara LE RM
Sewa rumah 200-300 50-75
Makanan 150 37.5
Bil (air+elektrik+gas) 150 37.5
Internet:

–          Mobile Data

–          WI-FI

–          Broadband

 

25-50

40-50

25-50

 

6.25-12.5

10-12.5

6.25-12.5

 

Anggaran kos hidup tahunan:

Perkara USD/LE/GBP RM
Yuran Pengajian

–          MOU

–          G2G

8000USD

1500 GBP

32490

8100

Buku kuliah 400-1000LE 100-250
Tiket balik Malaysia 4000++LE 1000++
Pengangkutan ke airport:

–          Tramco

–          Kereta sewa

 

 

200-250 LE

150 LE

 

 

50-62.5

37.5

 

 

 

  1. ZAGAZIG

Anggaran kos hidup seharian:

Perkara LE RM
Makanan 20 5
Tambang ke kuliah:

–          Tramco

–          Teksi

 

0.75

5-10

 

0.1875

1.25-2.5

 

Anggaran kos hidup bulanan:

Perkara LE RM
Sewa rumah 250-350 62.5-87.5
Makanan 250 62.5
Bil (air+elektrik+gas) 50-100 12.5-25
Internet:

–          Mobile Data

–          WI-FI

–          Broadband

 

25-50

50-100

50-100

 

6.25-12.5

12.5-25

12.5-25

 

Anggaran kos hidup tahunan:

Perkara USD/LE/GBP RM
Yuran Pengajian

–          MOU Perubatan

–          MOU Farmasi

–          G2G

8000USD

 

5000 USD

1500 GBP

32490

 

20305

8100

Buku kuliah

–          Tahun 1,2,3,4,6

–          Tahun 5 :

I.            Pediatric

II.            Internal Medicine

Termasuk dalam yuran

 

Dibekalkan

500-1000 LE

 

Termasuk dalam yuran

 

Dibekalkan

125-250

 

Tiket balik Malaysia 4000++LE 1000++
Pengangkutan ke airport:

–          Tramco

 

 

200

 

 

50

 

 

 

  1. MANSOURA/MANSURAH

Anggaran kos hidup seharian:

Perkara LE RM
Makanan 15-20 3.75-5
Tambang ke kuliah:

–          Teksi

 

5-10

 

1.25-2.5

 

Anggaran kos hidup bulanan:

Perkara LE RM
Sewa rumah 350-450 87.5-112.5
Makanan 100 25
Bil (air+elektrik+gas) 50-100 12.5-25
Internet:

–          Mobile Data

–          WI-FI

–          Broadband

 

25-50

35-70

50-100

 

6.25-12.5

8.75-17.5

12.5-25

 

Anggaran kos hidup tahunan:

Perkara USD/LE/GBP RM
Yuran Pengajian

–          Manchester

–          Konvensional

–          G2G

8000USD

8000 USD

1500 GBP

32490

32490

8100

Buku kuliah 20-150 5-37.5
Tiket balik Malaysia 4000++LE 1000++
Pengangkutan ke airport:

–          Tramco

–          Kereta sewa

 

 

280

260

 

 

70

65

 

 

 

  1. TANTA

Anggaran kos hidup seharian:

Perkara LE RM
Makanan 5-10 1.25-2.5
Tambang ke kuliah:

–          Motor roda tiga

–          Teksi

–          Tramco

 

3

 

5

1

 

0.75

 

1.25

0.25

 

Anggaran kos hidup bulanan:

Perkara LE RM
Sewa rumah 250-350 62.5-87.5
Makanan 100-150 25-37.5
Bil (air+elektrik+gas) 100-200 25-50
Internet:

–          Mobile Data

–          WI-FI

–          Broadband

 

25-50

25-50

50-100

 

6.25-12.5

6.25-12.5

12.5-25

 

Anggaran kos hidup tahunan:

Perkara USD/LE/GBP RM
Yuran Pengajian 8000USD 32490
Buku kuliah Termasuk dalam yuran Termasuk dalam yuran
Tiket balik Malaysia 4000++LE 1000++
Pengangkutan ke airport:

–          Tramco

–          Kereta sewa

 

 

240

300

 

 

60

75

 

 

 

7. ISKANDARIAH/ALEXANDRIA

Anggaran kos hidup seharian:

Perkara LE RM
Makanan 25-30 6.25-7.5
Tambang ke kuliah:

–          Tram

–          Teksi

 

1

10

 

0.25

2.5

 

Anggaran kos hidup bulanan:

Perkara LE RM
Sewa rumah 500 125
Makanan 250 62.5
Bil (air+elektrik+gas) 200 50
Internet:

–          Mobile Data

–          WI-FI

–          Broadband

 

25-50

100-150

50-100

 

6.25-12.5

25-37.5

12.5-25

 

Anggaran kos hidup tahunan:

Perkara USD/LE/GBP RM
Yuran Pengajian

–          MOU

8000USD 32490
Buku kuliah 250-500 LE 62.5-125
Tiket balik Malaysia 8000++LE 2000++
Pengangkutan ke airport:

–          Tramco

–          Kereta sewa

 

 

50-100

190

 

 

12.5-25

47.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN PERBELANJAAN DI MESIR

  • Berikut merupakan anggaran perbelanjaan mengikut cawangan di sekitar Mesir.
  • Cawangan yang dinyatakan mengikut universiti 2 yang terdapat di Mesir khususnya dalam bidang sains kesihatan.
  • Anggaran perbelanjaan tersebut termasuk kos sewa rumah(mengikut lokaliti) , bil elektrik , bil air dan beberapa bayaran yang lain( bergantung kepada tuan rumah ) dan juga perbelanjaan bulanan seperti keperluan peribadi, makanan dan lain-lain.
  • Adapun pengurangan atau penambahan nilai perbelanjaan itu mengikut individu .

*Nilai dalam ringgit Malaysia mengikut kadar pertukaran wang semasa (bulan julai 2017)

Jadinya, bolehlah kita sama-sama merancang perbelanjaan bulanan untuk sara hidup di Mesir kelak.